Kit tách chiết cfDNA

Hiu qu phc hi cfDNA cao

Năng suất cao hơn đối thủ cạnh tranh

Thân thin vi hệ thống t đng hóa

Tương thích với nền tảng tự động hóa của MGI

T l thành công cao

Tỷ lệ thành công của chuẩn bị thư viện sử dụng cfDNA được tách chiết bằng bộ kit là rất cao

Đường sản lượng tuyến tính

Sản lượng cfDNA phù hợp với thể tích đầu vào khác nhau

Tên Kit

MGIEasy Circulating DNA Isolation Kit

Thời gian quay vòng (TAT)

~45 phút (Thủ công)

Số phản ứng

192

Loại mẫu

Plasma

Thể tích đầu vào

300 μL (Thủ công)

220 μL (Tự động)

Bảo quản

Proteinase K & MGI Pure Particle G: 2°C ~ 8 °C

Thuốc thử khác: 15°C ~ 25°C

Hệ thống tự động tương thích

MGISP-100 (16 mẫu/lần chạy)

MGISP-960 (96 mẫu/lần chạy)

Ứng dụng

PCR, real time PCR, Array & Giải trình tự

  • Bộ Kit này được thiết kế để tách chiết cfDNA với độ tinh khiết cao từ Plasma, sử dụng công nghệ hạt siêu thuận từ (superparamagnetic bead).
  • Bộ Kit không sử dụng phenol chloroform độc hại trong quá trình tách chiết và có thời gian quay vòng <45 phút.
  • Sản phẩm cfDNA có thể được sử dụng để chạy PCR, Array hay NGS.

Thành phần

Số lượng

Lysis Buffer

120 mL/lọ x 1 lọ

Proteinase K     

120 mg/lọ x 1 lọ

Protease Dissolve Buffer

5 mL/lọ x 1 lọ

MGI Pure Particle G

5 mL/lọ x 1 lọ

Wash Buffer 1

150 mL/lọ x 1 lọ

Wash Buffer 2

35 mL/lọ x 2 lọ

Elution Buffer

23 mL/lọ x 1 lọ