hệ thống giải trình tự

DNBSEQ-G50
Hiệu quả – Kinh tế

DNBSEQ-G50 – Giải pháp thích hợp cho các bệnh viện, phòng xét nghiệm yêu cầu thông lượng nhỏ và vừa, thiết kiệm chi phí, hiệu quả cao. Ứng dụng NIPT, PGS, CNV

Xem chi tiết

DNBSEQ-G400
Linh hoạt – Đa dụng

DNBSEQ-G400 – Một nền tảng cốt lõi để giải trình tự bộ gen quy mô lớn và trung bình, linh hoạt và ổn định. Tương thích với nhiều ứng dụng, bao gồm: WES, WGS, RNA-Seq

Xem chi tiết

DNBSEQ-T7
Nghiên cứu – Chuyên biệt

DNBSEQ-T7 – Một hệ thống giải trình tự công suất cực cao trên thế giới và là lựa chọn tốt nhất cho giải trình tự bộ gen quy mô lớn. Ứng dụng WES, WGS, RNA-Seq

Xem chi tiết

DNBSEQ-G99
Nhanh chóng – Linh hoạt

DNBSEQ-G99 – Tập trung vào tốc độ giải trình tự nhanh, có thể tích hợp mô-đun phân tích tin sinh học. Hai máy giải trình tự trong 1 thiết bị đem lại hiệu suất tối ưu.

Xem chi tiết

Hệ thống chuẩn bị mẫu

MGISP-100

MGISP-100 là một máy trạm tự động chuyên dùng cho việc chuẩn bị thư viện giải trình tự thông lượng cao. MGISP-100 tích hợp pipet 8 kênh, xử lý các mẫu theo lô, loại bỏ các nhà khai thác khỏi các quy trình xử lý lặp đi lặp lại, tăng tính ổn định của việc chuẩn bị thư viện, giảm tổng chi phítăng đáng kể hiệu quả tổng thể trong phòng thí nghiệm.

 

Xem chi tiết

MGISP-960

MGISP-960 – Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động thông lượng cao MGISP-960 là một máy trạm linh hoạt, hoàn toàn tự động với pipet 96 kênh. MGISP-960 đã xác nhận rất nhiều bộ dụng cụ thư viện, bao gồm WES / WGS / RNA, v.v. MGISP-960 có thiết kế vận hành hoàn toàn tự động, thực hiện quy trình bỏ đi, có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

 

Xem chi tiết

Hóa chất cho ứng dụng giải trình tự

Kit tách chiết cfDNA

MGIEasy Circulating DNA Isolation Kit

Xem chi tiết

Kit chuẩn bị thư viện cfDNA

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Set

Xem chi tiết

Kit giải trình tự công suất cao

DNBSEQ-G50 High-throughput Sequencing Set (FCL SE50)

Xem chi tiết