XN-1000

XN-1000

Bước đầu tiên trong tự động hóa hoàn toàn: Máy phân tích huyết học 6 thành phần hoàn toàn tự động. Đây là một thiết bị để bàn, độc lập bao gồm một bộ lấy mẫu với chức năng chạy lại & phản xạ. Bạn có thể nâng cấp thêm ứng dụng chẩn đoán lâm sàng nếu cần.

 • Công suất lên đến 100 mẫu/giờ
 • Các quy tắc tích hợp quyết định tích hợp khả năng chạy lại/phản xạ do người dùng xác lập
 • Các ứng dụng điều tra có thể tùy chỉnh để phục vụ cho các nhu cầu lâm sàng khác nhau
 • Tích hợp tùy chọn kéo & nhuộm lame
 • Có sẵn dưới dạng hệ thống để bàn hoặc để sàn

Với kích thước nhỏ gọn, XN-1000 độc lập cung cấp chất lượng kết quả trong thời gian ngắn nhất. Được xây dựng khả năng chạy lại/phản xạ tự động, làm giảm đáng kể các can thiệp thủ công và giải phóng thời gian và nguồn lực. Được trang bị tất cả các ứng dụng chẩn đoán có sẵn, XN-1000 là một cỗ máy mạnh mẽ với diện tích nhỏ

Nguyên tắc đo

 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang
 • RBC/PLT: phương pháp phát hiện tập trung thủy động học
 • HGB: haemoglobin SLS không cyanide

Thể tích hút

88 µLđối với chế độ chạy mẫu máu toàn phần (WB) và dịch cơ thể (BF)

Công suất

Lên đến 100 mẫu/giờ

Chất kiểm chuẩn

XN Check (3 mức) và XN Check BF (2 mức)

Thông số đo

 • XN-CBC (luôn có NRBC) và XN-DIFF (luôn có IG)
 • CBC/DIFF
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • RET (tùy chọn)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • PLT-F (tùy chọn)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%/ HPC#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%, HPC#
 • Dịch cơ thể(tùy chọn)
  WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF# (optional)

Module phân tích

 • XN-1000 [DIFF]
 • XN-1000 [WPC]
Tải xuống