Minh Việt lắp đặt hệ thống MGISP-960 đầu tiên tại Việt Nam
MGISP-960 Việt Nam

Ngày 09/06/2022, đội ngũ kỹ sư của Minh Việt đã lắp đặt thành công hệ thống chuẩn bị mẫu tự động MGISP-960 đầu tiên tại Việt Nam đặt tại “Viện Công nghệ Di truyền GENOLIFE”.
Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động công suất cao MGISP-960 là một máy trạm linh hoạt, hoàn toàn tự động với pipet 96 kênh. MGISP-960 đã được thẩm định với rất nhiều bộ kit chuẩn bị thư viện như WES/WGS/RNA… MGISP-960 có thiết kế vận hành hoàn toàn tự động và được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Đây là một hệ thống chuẩn bị mẫu tự động hiệu quả và được sử dụng rộng rãi.
Với hệ thống MGISP-960, khách hàng có thể đồng thời chuẩn bị thư viện cho 96 mẫu xét nghiệm NIPT (Công suất tăng gấp 6 lần so với hệ thống MGISP-100 mà hầu hết các phòng xét nghiệm trên toàn quốc đã & đang sử dụng).

Video vận chuyển và lắp đặt MGISP-960 tại Phòng Lab của khách hàng (Video do phía khách hàng cung cấp)