Illumina đã ra lệnh thanh toán cho công ty con BGI 333 triệu đô la trong vụ kiện bằng sáng chế giải trình tự DNA

Tuyên bố của MGI

    MGI vui mừng thông báo rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ đối với Quận Delaware đã ủng hộ tất cả các khiếu nại của chúng tôi, bao gồm:

    1. Illumina cố tình vi phạm Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9,222,132 và 10,662,473 thuộc sở hữu của Complete Genomics (một công ty con của MGI tại Hoa Kỳ).
    2. Bồi thẩm đoàn cũng nhận thấy rằng các tuyên bố khẳng định của Illumina về cả ba bằng sáng chế là không hợp lệ.
    3. MGI đã được illumina trao khoảng 334 triệu đô la cho những thiệt hại trong quá khứ.

    Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ là rất quan trọng đối với các công ty khoa học đời sống và công nghệ sinh học trên toàn thế giới, và đó cũng là một giá trị mà MGI luôn tuân thủ. MGI duy trì cam kết vững chắc của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi “quyền được lựa chọn khác”. Thông qua cách tiếp cận cởi mở và toàn diện đối với sự đổi mới, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành để tiếp tục phát triển các công cụ giải trình tự gen tiên tiến nhằm cải thiện sức khỏe của mọi người.